Mazda julkisti pitkän aikavälin Sustainable Zoom-Zoom 2030 teknologiavision

Mazda Motor Corporation julkisti pitkän aikavälin Sustainable Zoom-Zoom 2030 vision, joka määrittää suuntaviivat yhtiön teknologian kehitykselle vuoteen 2030 saakka. Osana uutta visiota Mazda suunnittelee myös seuraavan sukupolven SKYACTIV-X-moottorin lanseerausta vuonna 2019. SKYACTIV-X on maailman ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tarkoitettu bensiinimoottori, jossa hyödynnetään puristussytytystä.1

1. Sustainable Zoom-Zoom 2030

Mazdan missiona on vaalia ympäristöä ja rikastuttaa ihmisten elämää sekä yksilöinä, että yhteiskuntana. Yhtiö etsii jatkuvasti uusia tapoja inspiroida ihmisiä autojen kautta.

Ympäristö
Ympäristön säilyttämiseen tähtäävien aloitteiden myötä Mazda haluaa olla mukana luomassa kestävää tulevaisuutta, jossa ihmiset ja autot mahtuvat samalle maapallolle.

Mazdan lähestymistapa

 • Mazda haluaa laajentaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä auton koko elinkaaren aikaisen polttoaineketjun (”well-to-wheel” eli ”öljylähteeltä pyöriin”) näkökulmasta.
 • Tavoitteena on yhtiön autojen keskimääräisten well-to-wheel-hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoden 2010 tasosta 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.
 • Tähän tavoitteeseen pyritään priorisoimalla polttoaineenkulutusta ja päästöjä vähentäviä, aidosti käytännöllisiä parannuksia ja toimenpiteitä.
 • Tästä syystä Mazda jatkaa ponnisteluja polttomoottorin tekemiseksi täydelliseksi. Polttomoottorit toimivat useimpien autojen voimanlähteenä vielä vuosikausia, joten niiden kautta voidaan vaikuttaa tehokkaimmin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Parhaat tulokset saavutetaan, kun vähäpäästöisen polttomoottoriteknologian kehityksen hedelmät yhdistetään voimalinjan muiden osien tehokkaaseen sähköistämiseen.
 • Vuodesta 2019 alkaen Mazda alkaa lanseerata myös sähköautoja ja muuta sähköistä voimansiirtoteknologiaa sellaisilla markkina-alueilla, joilla suuri osa sähköenergiasta tuotetaan uusiutuvilla tai päästöttömillä energianlähteillä tai joilla tietynlaisten polttomoottoriautojen myyntiä rajoitetaan ilmansaasteiden vähentämiseksi.

Mazdan lähestymistapa

 • Mazda Proactive Safety filosofiansa puitteissa Mazda kehittää yhä edistyneempää turvallisuusteknologiaa, jonka perimmäisenä päämääränä on liikenneonnettomuuksien välttäminen kokonaan.
 • Huipputeknologian lisäksi hiotaan turvallisuuden kannalta tärkeitä perusasioita, kuten hyvää ajoasentoa, poljinten asettelua ja selkeää näkyvyyttä. Nämä ominaisuudet myös yhdenmukaistetaan kaikissa malleissa.
 • Kehityksen huippua edustavaa i-ACTIVSENSE-turvallisuuspakettia, joka auttaa kuljettajaa potentiaalisten vaaratekijöiden tunnistamisessa ja arvioinnissa, laajennetaan vuodesta 2018 alkaen vaiheittain vakiovarusteeksi muuallakin kuin Japanissa, missä se jo sisältyy vakiovarusteluun useimmissa malleissa.
 • Lisäksi Mazda aikoo aloittaa Mazda Co-Pilot konseptin2 osana kehitettävän itseohjautuvan teknologian testauksen vuonna 2020 ja tuoda sen vakiovarusteeksi kaikkiin malleihin vuoteen 2025 mennessä.
 • Mazda suunnittelee myös uusiin yhteysteknologioihin perustuvaa uutta liiketoimintamallia, joka pyrkii vastaamaan harvaan asutuilla alueilla elävien ja liikuntarajoitteista kärsivien ihmisten liikkumistarpeisiin.

Ihmiset
Mazda haluaa parantaa asiakkaidensa hyvinvointia, joka kumpuaa todellisen ajonautinnon ohella tietoisuudesta, että he autovalinnallaan auttavat suojelemaan ympäristöä ja edistämään yhteiskunnan asiaa.

Mazdan lähestymistapa

 • Mazda tavoittelee entistä nautinnollisempaa Jinba-ittai - ajokokemusta, jossa kuljettajan ja auton välinen vuorovaikutus on saumatonta.
 • Muotoilufilosofiansa mukaisesti Mazda haluaa puhaltaa autoihinsa entistäkin enemmän henkeä ja kohottaa KODO-muotoilun sellaiselle taiteelliselle tasolle, joka tuottaa esteettistä nautintoa kaikille auton näkeville ihmisille.

2. Seuraavan sukupolven SKYACTIV-X-moottori

Teknologiset innovaatiot

 • SKYACTIV-X on maailman ensimmäinen kaupalliseen käyttöön tehty bensiinimoottori, jossa käytetään puristussytytystä, eli polttoaine-ilmaseos syttyy spontaanisti männän puristuksessa.
 • Mazdan omassa Spark Controlled Compression Ignition menetelmässä on ratkaistu kaksi ongelmaa, jotka ovat aikaisemmin estäneet puristussytytystä hyödyntävien bensiinimoottorien kaupallisen käytön: puristussytytyksen mahdollistava alue palotilasta on maksimoitu ja näin on mahdollistettu saumaton siirtymä tulppasytytyksestä puristussytytykseen.

Ominaisuudet

 • Mazdan kehittämässä uudessa polttomoottorissa yhdistyvät bensiini- ja dieselmoottorien parhaat ominaisuudet. Tuloksena saadaan erinomainen ympäristö-suorituskyky ja kiitettävästi tehoa ja kiihtyvyyttä.
 • Polttoainetaloudellisuutta parantavaan turboahtimeen yhdistettynä puristussytytys antaa poikkeuksellisen moottorin vasteen ja lisää vääntöä 10–30 % nykyiseen SKYACTIV-G-bensiinimoottoriin verrattuna.3
 • Puristussytytys mahdollistaa käynnin erittäin laihalla seoksella4, mikä vähentää kulutusta 20–30 prosentilla SKYACTIV-G-moottoriin verrattuna ja peräti 35–45 prosentilla verrattuna vuoden 2008 Mazda-bensiinimoottoriin, jonka iskutilavuus on sama. Polttoainetaloudellisuudellaan SKYACTIV-X vetää vertoja uusimmalle SKYACTIV-D-dieselmoottorille ja jopa ylittää sen taloudellisuuden.
 • Tarjoamalla taloudellisuutta hyvin laajalla kierrosluku- ja kuormitusalueella moottori antaa huomattavasti normaalia enemmän valinnanvaraa vaihteiston välityssuhteisiin, mikä heijastuu vähäisenä kulutuksena ja erinomaisena suorituskykynä.

# # #

1 Perustuu elokuussa 2017 käytettävissä oleviin tietoihin ja Mazdan omiin tutkimuksiin.
2 Mazdan ihmiskeskeinen itseohjautuvan teknologian kehityskonsepti. Ideana on, että ihmiset nauttivat ajamisesta ja virkistyvät siitä henkisesti ja fyysisesti. Itseohjautuva järjestelmä ohjaa autoa ”virtuaalisesti” seuraten sekä kuljettajan että auton liikkeitä tarkasti. Se ottaa ohjausvastuun odottamattomissa tilanteissa, kuten kuljettajan menettäessä tajuntansa, antaa automaattisesti ilmoituksen pelastusviranomaisille ja ohjaa auton turvallisesti sopivaan pysähdyspaikkaan.
3 Moottori on vielä kehitysvaiheessa, joten tekniset tiedot voivat vielä muuttua.
4 Seos, jossa bensiinin suhde ilmamäärään on niin alhainen, että se ei syty perinteisessä tulppasytytteisessä moottorissa.