Euroopan unionin alueella siirrytään uuteen päästömittaustapaan

Uusien autojen päästö- ja kulutusmittaukset on mitattu 1980-luvulta alkaen New EuropeanDrivingCycle - lyhyesti NEDC-testillä. Testin ongelmaksi on havaittu kasvanut ero ilmoitettujen ja todellisessa ajossa syntyvien kulutuslukemien välillä. Tämän takia Euroopan Unioni ottaa käyttöön uuden WLTP testin.


Vanha NEDC-mittaussykli

Uusi World Harmonised Light Vehicle Test Procedure – lyhyesti WLTP - tuottaa aiempaa NEDC – testiä todenmukaisemmat päästö- ja kulutuslukemat. Uudessa testissä autoa ajetaan mm. pidempi matka suuremmilla nopeuksilla, sisältäen aiempaa enemmän kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Tämän takia testissä syntyvä kulutuslukema on keskimäärin noin 20–30% korkeampi kuin aikaisemmalla NEDC-testillä. Uusi mittaustapa ei silti välttämättä kerro asiakkaan käytössä tulevaa kulutuslukemaa, sillä todellinen kulutus vaihtelee liikenneolosuhteiden ja ajotapojen mukaan.


Uusi WLTP – sykli on autolle aiempaa NEDC-testiä kuormittavampi


 

Mazda on valmis siirtymään uuteen WLTP – testiin

Syksystä 2018 alkaen uudistuvat Mazdat ovat testattu uuden WLTP-testin mukaisesti. Hinnastoissa ja teknisissä tiedoissa ilmenevät CO2 ja polttoaineen kulutustiedot ovat siten aiempaan verrattuna suuremmat, mutta on huomioitavaa on että muutos ei johdu autojen todellisten päästöjen ja kulutuksen noususta, vaan muutos johtuu päästömittaustavan muutoksesta. Uudistunut mallisto täyttää myös EURO 6d TEMP – päästöstandardin vaatimukset.

Autojen kehityksessä Mazda on aina keskittynyt pienentämään todellisessa käytössä syntyviä polttoaineen kulutus ja päästöarvoja. Mazdan innovaatiot, kuten SKYACTIV-teknologia, i-Eloop jarrutusenergian talteenottojärjestelmä, sekä sylinterin lepuutusteknologia ovat esimerkkejä läpimurroista ekologisuuden, ja ajonautinnon yhdistämisestä. Niiden ansiosta todellisemman kuvan auton kulutuksesta tuottavassa uudessa päästömittaustavassa Mazdan kulutuslukemien muutos on hyvin maltillinen alan keskiarvoon verrattuna.

WLTP päästömittausprosessi ottaa aiempaa tarkemmin huomioon lisävarusteiden vaikutuksen CO2-päästöihin. Mm. ilmanvastukseen ja auton painoon vaikuttavat lisävarusteet muokkaavat auton päästöarvoja entistä tarkemmin. Mazdan yksinkertaisen mallistorakenteen ansiosta CO2-arvo ei muutu eri varustetasojen välillä. Tämä tarjoaa kuluttajalle selkeyttä autojen päästöjen ja sen myötä autoveron määrän suhteen, jo auton tilaamisvaiheessa.

Lue lisää WLTP mittauksesta sivulta http://wltpfacts.eu/