Arvonnan säännöt

Järjestäjä: Mazda, Inchcape Motors Finland Oy, Y-tunnus: 0900989-6. Osoite: Ansatie 6a B, 01740 Vantaa, Finland. Verkko-osoite: www.mazda.fi

Arvonta-aika. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä on 1.-3.12.2023. Osallistumisajan umpeutuessa arvontaan tulleita osallistumisia ei oteta huomioon.

Arvontaan osallistuminen ja voittajan valinta Arvontaan voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet, joiden asuinpaikka on Suomessa. Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontasivuston lomake ja vastaamalla kysymykseen. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Arvonnan voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Arvonta tapahtuu arvonta-ajan päättymisen jälkeen. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Järjestäjän tekemät päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, järjestäjällä on oikeus valita tilalle toinen voittaja. Tämän arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

Palkinnot Arvonnan palkinto tai palkinnot on määritelty kussakin arvonnassa erikseen. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun palkintoon.

Henkilötietojen käsittely Arvonnan järjestäjä käsittelee arvontaan osallistuvien tietoja vain väliaikaisesti ainoastaan arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Katso tietosuojaseloste: https://www.mazda.fi/tietosuojalauseke

Voittajien nimien julkaiseminen Arvontaan osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen arvontapostauksen yhteydessä ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta.

Järjestäjän ja arvontaan osallistujan vastuut Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvonnan järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Arvonnan voittaja vastaa kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista, paitsi arpajaisverosta. Osallistumalla arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvontojen virallisia sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli arvontasääntöihin tehdään muutoksia, niistä ilmoitetaan tällä sivulla.

Muut ehdot. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvontaan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Järjestäjällä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää kilpailu järjestäjän päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan näillä verkkosivuilla. Arvontaan osallistuja vapauttaa mahdolliset arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.