Sähköautojen saastuttaminen: myytti vai todellisuutta?

Maailman puhuessa kovaan ääneen liikenteen aiheuttamista saasteista ja kehottaessa siirtymään polttomoottoriautoista kestävämpiin ajoneuvoihin, kuten sähköautoihin; vetoavat epäilijät usein siihen, että myös sähköautot saastuttavat.

Asiantuntijoiden mukaan myös sähköautot saastuttavat, mutta se on usein häviävän pienimuotoista, ja autonvalmistajat huolehtivat usein sen hyvittämisestä. Valmistajat toimivat asian suhteen monin eri tavoin: valmistelevat lisähankkeita ympäristön suojelemikseksi, sekä kehittävät ja käyttävät uusia, innovatiivisia materiaaleja.

Uusien materiaalien keksiminen

Erilaiset muovit ovat merkittävä ympäristön pilaantumisen lähde. Mazda on tunnettu luotettavuudestaan ja laadustaan, sekä erinomaisesta lähestymistavastaan kestävään kehitykseen, ja Mazda onkin käyttänyt autoissaan kierrätysmuovia jo vuosien ajan. Lisäksi Mazda on käyttänyt vuodesta 2015 lähtien biomuovia – materiaalia, joka on yhtä hyvää kuin perinteinen muovi, mutta paljon ympäristöystävällisempää ja luonnossa hajoavaa.

2019 Mx 30 Eu Lhd C15 Ext Side Revised Soulred Crystal

Kenties paras esimerkki Mazdan ympäristötietoisuudesta on MX-30 -sähköauto

2019 Mx 30 Eu Lhd C15 Ext Side Revised Soulred Crystal

Mazdan käsityöläiset ovat käyttäneet sen valmistamisessa monenlaisia materiaaleja, joita et löydä tavanomaisesta polttomoottoriautosta: esimerkiksi kierrätysmuovista valmistettuja kuituja ja kierrätetyistä PET-muovipulloista valmistettuja materiaaleja. Lisäksi ajoneuvon valmistuksesta aiheutuvaa saastumista rajoittaa esimerkiksi pyrkimys vähentää tuotannossa käytettävän veden määrää.

Ympäristöhankkeet

Päästöttömän sähköauton valmistustapa on vain yksi mahdollinen tapa huolehtia ympäristöstä. Ilmansaasteita muodostuu usein myös ajoneuvojen kuljettamisesta jälleenmyyjille tai sähköautojen valmistuksessa tarvittavien osien kuljettamisesta tehtaisiin.

Näissä tapauksissa pyritään esimerkiksi varmistamaan, että tuotannossa tarvittavien osakokoonpanojen, osien ja komponenttien kuljetukseen tehtaille käytetään ainoastaan sähköajoneuvoja, tai että tavarantoimittajat toteuttavat ympäristöhankkeita kuljetusprosessin ympäristövaikutusten korvaamiseksi. 

Liikenteen aiheuttamia päästöjä ja sen vaikutusta elinympäristöömme käsitellään jopa yhteistyösopimuksissa – todennäköisyys kumppanuuden solmimiseen kasvaa, kun yritys toimii ympäristöystävällisesti.

Mazda MX-30

Jos ei ole mahdollista varmistaa, että sähköauton valmistusprosessissa vältetään päästöjen muodostumista, valmistajat sijoittavat osan autonvalmistuksen voitoista kestävää kehitystä edistäviin hankkeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi vaihtoehtoisten energialähteiden tutkimuksen rahoittaminen ja hiilivoimaloiden korvaaminen tuuli-, aurinko- tai vesivoimaloista saatavalla vihreällä energialla. 

Lisäksi ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään investoimalla ympäristön ennallistamiseen. Esimerkiksi jotkut autonvalmistajat tekevät oman osuutensa maapallomme viherryttämiseksi rahoittamalla sademetsien metsitysohjelmia.

Tällaiset hankkeet ja Mazdan pyrkimys jättää toiminnastaan mahdollisimman pieni jalanjälki auttavat varmistamaan, että takapihallasi oleva sähköauto ei ole pienipäästöinen vain liikkuessaan, vaan myös valmistuksensa aikana. 

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Mazda-jälleenmyyjään

LÄHETÄ MAZDA MX-30 HINNASTO JA ESITE KÄTEVÄSTI SÄHKÖPOSTIISI